apkrikštyti


apkrikštyti
apkrìkštyti, -ija (-o J), -ijo (-ė J) tr. 1. 588, DP20, O suteikti krikštą: Jį jau trečių metų apkrìkštijo Ds. Tai kad jau tavo vaikai nebemaži, ar jau apkrikštyti? Sln. Atejo tada Jėzus iš Galileos Jordanan Jonop, kad apkrikštytas būtų nuog jo Ch1Mt3,13. | refl.: Sakės esanti neseniai Prūsuose apsikrikštijusi katalikė Š. O tėvams tuokart teleido jus lankyti, kad pasiėmė Malburge apsikrikštyti M.Valanč. Mokytinis … apsikrikštijęs tiki ing Dievą VoK4. Topsikrikštij (teapsikrikštija) kiekvienas MP212. Nori apsikrikštytis? srš. 2. prk. apmušti, nubausti: Apkrìkštytų lazda per pečius, tai nebūt nei lojūgos, nei šido (tai nei plūstųsi, nei išjuoktų) Ds. 3. refl. prk. nevykusiai išeiti, atsitikti: Jonas su pirmu vežimu rugių apsikrikštijo (apvirto) Grš. \ krikštyti; apkrikštyti; atkrikštyti; išsikrikštyti; pakrikštyti; perkrikštyti; prikrikštyti; sukrikštyti; užsikrikštyti

Dictionary of the Lithuanian Language.